Z jakiego sprzętu korzystają geodeci?

Geodezja na budowach to żmudna i czasochłonna praca. Za pomocą narzędzia geodezyjnego proces można usprawnić, aby zaoszczędzić czas, pieniądze i zasoby.

W zależności od rodzaju projektu, każdy geodeta może potrzebować wykonywać różne funkcje, w tym:

 • przygotowywanie planów lub szkiców tego, co należy zbudować
 • planowanie tras dla ciężkich maszyn takich jak wywrotki i koparko-ładowarki
 • obliczanie odległości między różnymi punktami lub obiektami, które należy zmierzyć
 • pomiary terenu za pomocą sprzętu geodezyjnego (np. GPS, dalmierza laserowego itp.), A następnie przekazywanie tych informacji do komputerów w celu stworzenia map lub modeli trójwymiarowych
 • analiza danych z różnych źródeł, aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji na terenie
 • przygotowanie raportów i prezentacji dla klientów lub przełożonych

Sprzęt geodezyjny, taki jak GPS i dalmierz laserowy, może być używany do pomiarów terenu. Te pomiary mogą być przesyłane do komputera w celu stworzenia map lub modeli trójwymiarowych.

Analiza danych z różnych źródeł może pomóc w uzyskaniu pełniejszego obrazu sytuacji na terenach budowlanych. Raporty i prezentacje przygotowane dla klientów lub przełożonych mogą być bardzo przydatne w planowaniu i realizacji projektów budowlanych.

Często używany sprzęt geodezyjny:

 • GPS (satelitarna nawigacja służąca do pomiaru odległości)
 • Dalmierz laserowy (urządzenie do pomiaru odległości za pomocą wiązek światła)
 • Kompas (narzędzie do określania kierunku)
 • Tachimetr (narzędzie do pomiaru prędkości)
 • Gniazdo satelitarna (urządzenie do łączenia się ze sprzętem GPS)
 • Wynalazek krzyżowy (krzyż na statywie, który służy jako punkt odniesienia dla pomiarów)
 • Wynalazek linijny (linia na statywie, która służy jako punkt odniesienia dla pomiarów)
 • Wynalazek kątowy (narzędzie do pomiaru kąta między dwoma punktami)
 • Przyrząd do pomiaru nachylenia (narzędzie do pomiaru kąta nachylenia terenu)
 • Fotograficzny aparat służbowy (aparat fotograficzny, który służy do robienia zdjęć terenu lub obiektów)
 • Notatnik (notatnik, w którym geodeci mogą zapisywać swoje obserwacje i pomiary)
 • Klucze (narzędzie do regulacji sprzętu geodezyjnego)
 • Śrubokręt (narzędzie do regulacji sprzętu geodezyjnego)
 • Miara (narzędzie do pomiaru długości lub odległości)

Każdy geodeta powinien mieć ze sobą sprzęt geodezyjny potrzebny do wykonywania swoich obowiązków. Odpowiedni sprzęt pomoże w usprawnieniu pracy i zaoszczędzeniu czasu, pieniędzy i zasobów.