Optymalizacja procesów biznesowych

Źródło: https://inzynieriaprocesow.pl/pl/

Jak przystąpić do optymalizacji procesów biznesowych w firmie?

Optymalizacja procesów biznesowych jest naturalnym działaniem, ponieważ każdej firmie zależy na zwiększaniu wydajności i efektywności. O potrzebie usprawnień mogą świadczyć nadmierne koszty, opóźnienia w realizacji poszczególnych zadań czy gorsza jakość produktu. Nie zawsze środki zainwestowane w poprawę sytuacji dają oczekiwane efekty. Kluczem jest opracowanie dobrego projektu zmian, opartego o wstępną analizę sytuacji w firmie, i ustalenie celów, jakie mają być osiągnięte. Warto podjąć przy tym współpracę z zewnętrznym podmiotem. Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy, zarówno w zakresie samego audytu, jak i poprowadzenia całego projektu reinżynieringu.

KIEDY ZACHODZI TAKA POTRZEBA?

W każdym przedsiębiorstwie występują procesy biznesowe, które mogą dotyczyć różnych obszarów – produkcyjnych, logistycznych czy sprzedażowych. Znajdują one odzwierciedlenie w szybkości realizowania zadań, jakości produktów i ponoszonych kosztach. Nie zawsze procesy te są jednak odpowiednio zaprojektowane. O konieczności przyjrzenia się im bliżej mogą świadczyć powtarzające się problemy w którymś z obszarów, opóźnienia czy nadmierne koszty, przekładające się na problemy z rentownością. Wykrycie ewentualnych błędów i sprawne przeprowadzenie projektu optymalizacji może pomóc w wyeliminowaniu marnotrawstwa, zmaksymalizowaniu wydajności pracowników, a przez to zwiększeniu zadowolenia klientów.

ANALIZA STANU OBECNEGO I WYZNACZANIE CELÓW

Punktem wyjścia do takich działań jest przeprowadzenie analizy aktualnego stanu przedsiębiorstwa oraz wyznaczenie celów projektu. Tylko wtedy można zaplanować działania, które realnie wpłyną na usprawnienie procesów. Częstym błędem jest trywialne podchodzenie do formułowania celów oraz określenia kryteriów skuteczności planowanego projektu. W takiej sytuacji może się potem okazać, że mimo inwestowania sporych środków w procesy optymalizacyjne nie ma to przełożenia na efekty pracy.