Kabel ziemny. Co warto wiedzieć?

Źródło: https://alkan.pl/

Czym się wyróżnia kabel ziemny?

Kabel ziemny służy do pracy w warunkach średniego i niskiego napięcia. Poszczególne żyły kabla są odpowiednio izolowane, a cała konstrukcja posiada dodatkową ochronę w postaci powłoki zewnętrznej. Z uwagi na specyfikę podziemnych instalacji, do wykonania izolacji oraz powłoki stosuje się polwinit. Materiał ten wykazuje dużą wytrzymałość mechaniczną i jest odporny na działanie rozpuszczalników.

Zastosowanie

Kable ziemne bardzo powszechnie wykorzystywane są w budownictwie mieszkaniowym. Służą głównie do zasilania budynku, oświetlenia ogrodowego, słupków gniazdowych oraz urządzeń zewnętrznych – np. pomp. Kable te wykorzystuje się w instalacjach energetycznych, które prowadzone są bezpośrednio pod powierzchnią ziemi – najczęściej na głębokości ok. 60-70 cm. Dodatkowo pod i nad kablem umieszcza się 10-centymetrową warstwę piasku, chroniącą przed ewentualnymi uszkodzeniami. Na długości wykopu należy też rozwinąć folię ostrzegawczą. W przypadku późniejszych prac ziemnych, informuje ona o obecności kabla i przypomina jego lokalizację. Wykop na koniec zasypywany jest ziemią.

Rodzaje elektrycznych kabli ziemnych. Czym są YAKY oraz YKY?

Elektryczne kable ziemne występują w kilku rodzajach, które różnią się budową, w tym m.in. YAKY oraz YKY. Ich dobór warto skonsultować z docelowym dostawcą energii lub elektrykiem. Kable te przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej w różnego rodzaju kanałach. Występują w wersjach jedno- i wielożyłowych. Posiadają osłonę polwinitową, która ulega rozkładowi dopiero po upływie 1000 lat. Promień gięcia kabli uzależniony jest od liczby żył w oplocie i wynosi od 10 do 20 stopni. Kable dedykowane instalacjom ziemnym wykazują odporność na działanie temperatur od -40 do nawet +70 stopni Celsjusza.