Aukcje OZE. Sprawdź, co warto o nich wiedzieć

Źródło: https://trmewobrot.pl/

Co to jest aukcja OZE i na czym polega?

Jeśli się zastanawiasz, czym są aukcje OZE i na czym polegają, spieszymy z wyjaśnieniem. Mianem tym określa się proces, podczas którego indywidualni wytwórcy energii pochodzącej z odnawialnych źródeł mogą sprzedawać wyprodukowany w swoich instalacjach prąd. Choć potencjalnie brzmi to bardzo prosto, cała kwestia wymaga poważnego doprecyzowania. Przyjrzyjmy się więc temu zagadnieniu nieco bliżej.

Kto może wziąć udział w tego typu przedsięwzięciu?

Udział w tego typu przedsięwzięciu mogą wziąć zarówno wytwórcy, którzy mają już przygotowaną infrastrukturę do wyprowadzania energii elektrycznej z instalacji bazującej na odnawialnych źródłach energii do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, jak i wytwórcy, którzy są przygotowani do wytwarzania energii, lecz nie mają jeszcze urządzeń pozwalających na jej przesyłanie do sieci. W pierwszym przypadku przedsiębiorca powinien w wyznaczonym terminie złożyć deklarację o przystąpieniu do aukcji. W drugim natomiast konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia o tym, że został on do niej dopuszczony. W celu uzyskania takiego zaświadczenia należy poddać instalację procedurze pozwalającej na formalną ocenę przygotowania do wytwarzania energii. Procedurę tę na wniosek wytwórcy przeprowadza Prezes URE, czyli Urzędu Regulacji Energetyki. Co istotne, zaświadczenie o dopuszczeniu do tego rodzaju przetargu uzyskuje się nie na dane przedsiębiorstwo, lecz na określoną instalację. Jeżeli wytwórca zamierza więc produkować energię dzięki kilku instalacjom, na każdą z nich powinien uzyskać odrębne zaświadczenie. Ponadto aby wziąć udział w przetargu wytwórcy, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji lub uzyskali niezbędne zaświadczenia muszą spełnić jeszcze jeden warunek. Każdy wytwórca musi bowiem dysponować ustanowioną gwarancją bankową lub przedstawić dowód wniesienia kaucji w wysokości 30 złotych za 1 kW mocy zainstalowanej danej instalacji na określony numer konta bankowego. Kaucja ta podlega zwrotowi w terminie 14 dni od zamknięcia przetargu (w przypadku wytwórców, których oferty nie wygrały) lub 60 dni od daty wyprodukowania po raz pierwszy energii z OZE (w przypadku zwycięskich ofert).